Yazılım Nakit Pos datalarını işleme, analiz etme ve Tiger Ticari sistemine faturalaştırılarak aktarılmasında aşağıdaki yolları izlemektedir. Bu işlemler Kullanıcının WEB Kontör ekranlarından çektiği datayı MS Excel formatında kaydetmesi ile başlar ve sonrasında sırasıyla,

 

  • Tiger Kullanıcı Adı ve Şifresi ile Programa giriş
  • Kaydedilen MS Excel dosyasının Proğrama Import edilmesi
  • Gerekli Cari Tanımlamalarının Yapılması (Bir defaya mahsus..)
  • Gerekli Ürün Tanımlamalarının Yapılması (Bir defaya mahsus…)
  • Dataların Değerlendirilmesi ve Faturalaştırma
  • Oluşan faturaların direkt Tiger veri tabanına aktarımı
  • Yanlış Tanımlardan Oluşabilecek Hataların Kontrolü ve Aktarım Tekrarı

 

Tiger Kullanıcı Adı ve Şifresi ile Programa giriş

Programın ilk aşamasındaki karşılama ekranı tüm programlar da olduğu gibi user (kullanıcı) ekranıdır. Bu ekrandaki bilgiler Tiger sisteminde kullanılan User bilgileri girilerek geçilebilir. Farklı bilgilerin girilmesi programın ticari sisteme ait database'ine ulaşmasını engelleyerek güvenlik sağlamaktadır.

 

Kaydedilen MS Excel dosyasının Import edilmesi

Bu aşamada kullanıcı tarafından kaydedilen dosyanın programa aktarımı sağlanmaktadır. Aktarım açılan penceredeki menülerden «Tanımlar» ve ardından «Bayi Raporu Al» butonlarına tıklanarak başlanır.

 

Kaydedilen MS Excel dosyasının Import edilmesi

Sonraki aşamada açılacak pencerede «Excel Rapor Veri Al» butonuna tıklanarak açılan pencerede, ilgili Nakit Pos Datasını içeren dosya seçilerek «Aç» butonuna tıklanır.

 

Kaydedilen MS Excel dosyasının Import edilmesi

Böylece Nakit Pos Web ekranlarından çektiğimiz datanın işlenmesi amacıyla programımıza aktarımı bitmiştir. Dataların Ön İzlemesini bu pencerede görülebilir

 

Gerekli Cari Tanımlamaları Yapılması

Cari tanımlamalar, ana ekranda bulunan «Tanımlar», sonrasında «Bayi Tanımları» butonlarına sırası ile tıklanarak yapılır. Bu işlem programın ilk kurulum aşamasında bir defaya mahsus yapılmaktadır. Ancak sonrasında olabilecek eklenti veya güncellemeler için yine bu ekrana başvurulur.

İşlem Açılan penceredeki «Bayi Listesini Çek» komutu verilerek Import edilen dataki carilerin listelenmesi ile başlar. Sonrasında bu listelerin Tiger programındaki hangi cariye kesileceği, bu carinin Kanal Tipi(TSN veya SDN) gibi bilgilerin girilmesi ve Kaydedilmesiyle sona erer. Kaydetme işlemi «F2» tuşuna veya «Kaydet» butonuna basılarak yapılabilir

 

Gerekli Ürün Tanımlamalarının Yapılması

Ürün tanımlamaları ise ana ekrandaki bulunan «Tanımlar», sonrasında «Ürün Tanımı» butonlarına sırası ile tıklanarak yapılır. Bu işlemde cari tanımlar gibi programın ilk kurulum aşamasında bir defaya mahsus yapılmaktadır. Eklenti veya güncellemeler için yine bu ekrana başvurulur.

İşlem Açılan penceredeki «Ürün Listesini Çek» komutu verilerek yine Import edilen datadaki ürünlerin listelenmesi ile başlar. Ürüne ait TSN ve SDN fiyatları ilgili alanlara girilerek yapılır. Ayrıca ürüne ait Tiger kodu da bu ekran da belirtilir. Kaydetme prosedürü diğer ekranlarla ki gibi «F2» tuşu veya «Kaydet» butonu ile yerine getirilir.

 

 

Dataların Değerlendirilmesi ve Faturalaştırma

Son aşamada, ana ekranda bulunan «İşlemler» menüsü altında yer alan «Rapor Oluştur» menüleri kullanılarak faturalaştırma ve akarım ekranlarının bulunduğu elen ulaşılır.
Söz konusu menü tıklandığında, fatura kesilecek Noktalara ait bilgiler ve kesilecek faturaların ayrıntılarına ait bilgiyi ihtiva eden açılacaktır. Aktarıma başlanmadan, TDM'nin Distribütör firmasnın kendisine kestiği fatura toplamları ile kendi keseceği faturaların toplamlarının kıyaslanabilmesi adına «Aktarılan Malzeme Detayları» Sekmesi oluşturulmuştur.

 

Dataların Değerlendirilmesi ve Faturalaştırma

Pos Kontör Ürünü sanal bir ürün olduğundan TDM, Distribütör faturasında toplamlar ile bu toplamları kıyaslamalı ve çıkabilecek farkların sebepleri kontrol edilmelidir. Aksi durumda sanal olan ürünün stoklarda kalması veya eksi stoğa düşmesinin, mali anlamda TDM'ye sorun çıkartabileceği göz önünde bulundurularak bu alan aktarım öncesi mutlaka kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir.
Kontrol sonrasında «Aktarım Yapılacaklar» sekmesine tıklanır. Bu ekranda faturaların girileceği tarihin ve fatura başlangıç seri numarasının girilmesi veya Tiger'dan otomatik alınması sağlanır ve «Logo/Tiger Fatura oluştur» butonuna basılması ile işlem biter. Böylece bütün faturalar Tiger SQL Database' ine işlenir.

 

Yanlış Tanımlardan Oluşabilecek Hataların Kontrolü ve Aktarım Tekrarı

Bu aşamada kullanıcının yapacağı yanlış tanımlamalar nedeni ile aktarılamayan faturalar olabileceği göz önünde bulundurularak yapılan yanlışlar ile ilgili uyarılar aktarım sırasında kullanıcıya iletilir.

Aktarım sonrası herhangi bir hata nedeni ile sisteme girilemeyen faturalara ait bilgi, aynı pencerede bulunan «Aktarım Yapılamayanlar» sekmesinde görülebilir. Tanımlamalardaki gerekli düzeltmeler yapılarak aktarım tekrar yapılır ve işlem bitirilir.

 

Veri doğruluğu

Manuel yapılan işlemlerde, kullanıcı hatası, bu hacme sahip verilerin değerlendirilmesinde neredeyse kaçınılmazdır. Ayrıca işleyişin faturalaştırma safhasında, ürün toplamların alınması, Sektör Dışı ve Sektörel noktalara ait fiyat yapılarının belirlenmesi gibi kriterler yanlışlık riskini arttırmaktadır. İşin sonundaki genel toplamlarda yanlışlık çıkması durumunda tekrar baştan kontrolü, yanlışlığın bulunması, gerekirse tekrar hesaplanması gibi gereksiz işleyişlere sebep olabilir. Program Tiger otomasyonu ile bire bir bağlantılı çalıştığından veri doğruluğu %100'dür.

Üsttede belirtildiği gibi işlemin toplamlarının hesaplanması, faturalaştırılması ve sonrasında sisteme girilmesi ortalama 250-300 bayiiye sahip bir TDM de tek başına bir personelin neredeysi 2-3 gününü alabilir. Bu vakitte zaten yoğun olan muhasebe ve finans departmanında başka işlere ayrılacak vaktin sadece faturalama başında geçirilmesi gereksiz iş kaybına neden olur. Program sayesine söz konusu vakti, sistemin çalışma hızlarına bağlı değişimlerde göz önüne alındığında, maximum 1-1,5 saat içinde bittiği görülecektir.

 

İş gücü kazanımı

Vakti daha iyi değerlendiren ve gereksiz hesaplamalardan ve sonrasında da gereksiz kontrollerden kurtulan personel diğer işlerine vakit ayırabileceğinden daha verimli bir çalışma ortamı oluşacaktır.

 

Personel verimliliği

Bütün bu işlere ayırdığı vakitten ve zahmetten kurtulan personel daha az yorulacağından, daha da verimli, motivasyonu daha iyi olacak ve daha iyi çalışacaktır.