HASTA BAŞI MONİTÖR ENTEGRASYONLARI

Hasta bakım ve takibinden devamlı EKG, kalp atımı, oksijen saturasyonu, basınç, ısı gibi parametrelerinin takip edilebilirliği ve izlenebilirliği günümüz şartlarında artık bir gereklilik.  

Anestetik ilaçların verilmesi sırasında EKG’nin devamlı izlenmesiyle operasyon masasındaki hastanın durumu hakkındaki bilgiye artık hekim herhangi bir yerden direk ulaşabilmektedir. 

Sistemimiz yardımıyla EKG ve kalp atımının miyokard enfaktüsü geçirmiş hastada sürekli izlenmesi ile başlangıç krizini izleyen günlerde yaşamı tehdit edebilecek aritmiler erken fark edilerek ölüme yol açabilecek durumların önüne geçilebilir. Doğum sırasında da fetal kalp atımlarının devamlı izlenmesi ve fetaldisterisinin erken dönemde fark edilmesi mümkün olur.

Toplu medikal işlemlerinde, cerrahi işlemlerinde, operasyon odalarında, yoğun bakımlarda, pediatrik toplum işlemlerinde, solunum toplu işlemlerinde, özel işlem odalarında, kalp toplu  işlemlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, doğum merkezlerinde, atletik yükleme testlerinde kullanılmakta olan tüm marka ve model Monitörler Entegre edilebilmektedir. 

Cihaz EKG/Solunum, iki kanal ısı, NIBP (Non İnvazive Kan Basıncı), oksijen saturasyonu, iki kanal IBP (İnvazive Kan Basıncı) gibi ölçümleri cihazdan alarak HBYS&Karar Destek modülüne aktarır.

 

VENTİLATÖR CİHAZ ENTEGRASYONLARI

Yoğun bakımlarda kullanılan Ventilatör solunum cihazlarının verilerini ( PEEP,CO2 eleminasyonu, EtCO2, VtCO2, oksijenizasyon indeksi ve PaO2/FiO2 )  Cihazdan alarak HBYS&Karar Destek modülüne aktarır. 

 

Her marka Ventilatör Cihazları ve Hastabaşı Monitörleri uzman personellerimiz tarafından sisteminize entegre edilebilir.