CİHAZ ENTEGRASYON

Çalışma Şekli :

Cihaz entegrasyonu uygulaması cihazın barkodu okuması ile başlar, okunan barkod cihaz tarafından programımıza sorulduğunda ilgili barkod numarasına ait ve o cihazda çalışılacak testleri programımız hasta ad, soyad, cinsiyet, yaş gibi bilgilerle birlikte cihaza gönderir. Cihaz hastayı çalıştıktan sonra hasta sonuçlarını programımıza gönderdiğinde biz sonuçları HBYS veri tabanına update ederiz ve işlem tamamlanır.

Bu aşamaları yani hangi barkod numaralı hastanın hangi testlerinin hangi cihaza gönderildiği, hangi cihazdan hangi barkod numaralı hastanın hangi testlerinin sonuçlarının çıktığı ve sonuçlarının ne olduğu gibi tüm bilgileri. Çıkarsa eğer hata mesajlarını database de tutabiliriz ve istenilirse bu sonuçları bir ara yüzle gösterebiliriz.

 

Donanım Gereksinimleri :

Bağlantısı yapılacak ortalama her 5-6 cihaz için en az bir PC gerekir ve bu PC'lerin ağa dahil edilmiş ve HBYS programının çalışabiliyor olması gerekir. Eğer bilgisayarın seri portu yeterli değilse ek port çoklayıcı takılması gerekir. Her cihaz için ayrı program açmaya gerek kalmadan programımız birden fazla cihaza destek verebilir.

 

Cihazla Bağlantı Kurma Süreleri:

Referanslarımızdan da görülebileceği üzere cihaz arşivimiz oldukça geniştir ve bağlantısı istenilen cihazların bağlantıları çalışmaya başlamamız müteakip 1–2 gün içerisinde gerçekleştirilir aynı hastanede arşivimizde var olan cihazlardan birden fazla varsa bunlarda tahmini süre olarak tamamı 2-3 gün içinde tamamlanır.