PIA  (Pathology Information Automation)

-              Pia Patoloji programımızı kullanarak laboratuvar içerisinde materyallerin tüm işlem aşamalarını kontrol edebilir ve takip edebilirsiniz.

-              Hastaların raporlarını kullanışlı ve pratik editörlerde yazabilir, Dikte (Sesi metne çevirme) uygulamasıyla materyal incelemelerini direk olara rapora aktarabilirsiniz.

-              Hasta yoğunluğu olan hastanelerde hastaları incelemek ve takip etmek için özel olarak tasarladığımız detaylı Hasta/Materyal Arama modülümüz ile iş yoğunluğunu hafifletebilirsiniz.

-              Tek ekrandan hasta takibi; Hasta Genel İzlem modülümüz aracılığıyla hastalarınıza ait materyal ve rapor bilgilerini takip edebilirsiniz.

-              Her bir işlemi ya da işlem grubunu renklendirerek hastaların/materyallerin hangi işlem aşamasında olduğunu hastanın /materyalin detay bilgilerine girmeden listeden de takip etme kolaylığı sunuyoruz.

-              Geliştirdiğimiz Dikte (Sesi metne çevirme) uygulamamızla incelemelerinizi sadece okuyarak rapora aktarabilirsiniz. Ses kaydı yapabilir, sesi tekrar dinleyebilir ya da ses dosyasını direk metne çevirebilirsiniz. Bu durumda raportöre ihtiyaç duyulmadığı için rapor onay ve sonuç süresi kısalacaktır. Personel, kırtasiye ve elektronik alet (raportörler için sağlanan bilgisayar, yazıcı, vs.) açısından kurumlarımız tasarruf etmiş olacaktır.

-              Hastalar için Rapor / Ek Kesit talebinde bulunabilirsiniz.

-               Hastanın patolojik incelemeleri ile ilgili resimleri hastanın dosyasına ekleyebilirsiniz.

-               Onaylanmış ve Raporlanmış sonuçlar için - yetkiye bağlı olarak - ek raporlar oluşturabilirsiniz.

-              Detaylı log (işlem kaydı) dosyalarımızla materyal kabul aşamasından rapor onay sürecine kadar geçen her süreç ve adımı (ekleme, güncelleme, silme, görüntüleme) kullanıcı, tarih ve işlem bazlı olarak sorgulayabilirsiniz.

-              Token ile veya token olmadan kullanıcıların raporları e-imza ile onaylamasını sağlayarak kırtasiye tasarrufu yapabilirsiniz.

-              Detaylı yetkilendirme modülümüz sayesinde laboratuar bazlı hatta materyal grubu bazlı olarak kabul, red, sonuç yazma, sonuç silme ve onaylama yetkisini kolaylıkla yönetebilirsiniz.

 

 1. Materyal Kabul Kayıt işlemleri

 • Barkod /Protokol numarasını girerek hastaya ulaşabilir istemlerini görebilirsiniz.
 • Kabul aşamasında Materyalin Biyopsi/Sitoloji/Frozen tip bilgisini seçerek Materyal takip numarasını otomatik alabilirsiniz.
 • Materyalin adedi, ilgili doktoru, bilgilerini kontrol edip kayıt yapabilirsiniz.

 

 1. Hasta /Materyal Arama

 • Hastayı Patoloji Takip Numarasına göre arayabilirsiniz.
 • Adı soyadına göre ya da TCNo ya göre arayabilirsiniz.
 • Gönderen Servis ya da Doktor bilgisine göre arayabilirsiniz.
 • Hastaya Girilmiş rapor bilgisine göre raporda yer alan ifadelerden arayabilirsiniz.
 • Belirli tarihler arasındaki hastalara ulaşabilirsiniz.
 • İşlem aşamasına göre Örneğin; Kesitteki hastaları ya da Gömmedeki hastaları arayabilirsiniz.
 • Arama filtresini girdikten sonra gelen listede hastaları belirlediğiniz işlem renklerine göre görebilir ve materyalin hangi aşamada olduğunu listeden takip edebilirsiniz.

 

 

 1. Materyal İşlem Sırası kontrol ve Takip.

 • Materyalin Laboratuara girişinden raporlanış ve yazdırılmasına kadarki bütün aşamalarını tarih ve işlem yapan teknisyen bazlı olarak takip edebilirsiniz. Hangi tarihte Kesite hangi tarihte ve teknisyen tarafından Boyamaya girdiğini takip edebilirsiniz.
 • Hasta için ilgili teknisyene ek kesit talebinde bulunabilir ve ek kesit talebinin sonucunu takip edebilirsiniz.

-    Kesit-Gömme-Boyama gibi her aşama için hızlı işlem girme ekranımızla sadece Kare kod okutarak hastanın işlemini başlatabilirsiniz.

- Kalite standartları gereği işlem sırasını takip etmeyi şart koşabilirsiniz; Örneğin Kesite girmemiş numunenin Boyama kaydının girişini engelleyebilirsiniz.

 1. Kanser ve Preparat bilgisi Girişi

Hastanın Kanser ve Preparat bilgilerinin girişlerini ve takiplerini yapabilirsiniz.

 

 1. Hasta Rapor giriş Editörü.

 • Hastanın Makroskopi, Frozen, Mikroskopi, Histokimya, İmmünoHistokimya, Moleküler,Tanı ve Yorum bilgilerini Editör ekranımızdan girebilir Word ekranı rahatlığında düzenleyebilirsiniz.

 

 • Rapor girmek istediğiniz alana tıklamanız yeterli.

 • Makroskopi, Frozen, Mikroskopi, Histokimya, İmmünoHistokimya, Moleküler,Tanı ve Yorum alanları için ayrı ayrı şablonlar oluşturabilir bu şablonları kullanabilirsiniz.

 • Rapor Editörümüzde yazım kontrolü (Spell Check) yapabilir hatalı yazıları bulup düzeltebilirsiniz.

 

 1. Dikte (Speech To Text) Uygulaması ile Rapor Kolaylığı

Dikte programımızın genel fonksiyonları şu şekildedir.

Sesi Kaydetme Fonksiyonu

  Mikrofona Konuşulan Sesi Belirlenen bir adrese ses dosyası olarak kaydeder.

Sesi Metine Çevirme Fonksiyonu

  Mikrofona konuşulan sesi metine çevirir.

Sesi Emire Çevirme Fonksiyonu

  1- Mikrofona konuşulan sesi algılayarak daha önce yapılmış tanımlara göre farklı bir metine çevirir.

          Örnek : Konuşurken "nokta" dediğiniz zaman "." işaretine çevirir.

          Örnek : Konuşurken "Makroskopi" dediğiniz zaman "Makroskopik İncelemeler başlatıldı" haline çevirir çevirir.

  2- Sesi Algılayarak belirli bir komut gerçekleştirebilir.

          Örnek : Konuşurken "Open Calculate" dediğiniz zaman. Calculater i açar.

          Örnek : Konuşurken "Open patient card" dediğiniz zaman. Programınızda hasta kartını açar.

Sesi Offline iken Kaydetme Fonksiyonu.

          Program Offline çeviri yapmamaktadır fakat;

          Offline iken sesi kaydedebilir ve Online Olduğunda sesi dinleyerek metine çevirebilir.

Hazır bir Sesi Dinleme Fonksiyonu

          Daha Önce kaydedilmiş olan herhangi bir sesi kullanıcıya dinlettirir.

Hazır bir Sesi Çevirme Fonksiyonu

          Daha Önce kaydedilmiş olan herhangi bir sesi dinler ve metne çevirir.

Metni Farklı bir Dile Çevirme Fonksiyonu

          Konuşularak çevrilmiş olan yada manuel yazılmış olan metini Farklı bir Dile çevirir translate eder.

Metni Okuma Fonksiyonu

          Yazılmış veya konuşmadan çevrilmiş olan metini aynı dilde okumaya kullanıcıya dinletmeyi sağlar. (İngilizce Metin/İngilizce Okuma)

 

 • Patoloji Makroskopi incelemelerinizi ya da Radyoloji görüntü incelemelerinizi Dikte uygulamamız ile direk sesinizi metne çevirerek rapor yazma işlemlerinizi kolaylaştırıyoruz.
 • Rapor yazmak istediğiniz alandaki mavi mikrofon simgesine basıp konuşmanız yeterli. Programımız sesinizi aynı anda metne çevirmektedir.

 • Sesi metne çevirme sırasında nokta (.) virgül(,) noktalı virgül (;) gibi kelimeleri algılayıp metne doğru bir şekilde çevirebilir bu tanımları kendinizde geliştirebilirsiniz.
 • Sık kullandığınız şablon tanımları bir kelimeyle yazabilirsiniz.
 • Şablon içerisinde istediğiniz başlığa yada satıra konuşarak konumlanabilir ve Dikteyi istediğiniz yerden devam ettirebilirsiniz.

 

 • Sesinizi metne çevirirken aynı zamanda kaydederek tekrar dinleyebilmenizi sağlıyoruz.
 • Aynı zamanda başka bir program ya da araç ile kaydedilmiş sesi de dinleyebilir ve bu sesi de dilerseniz programımız sizin için metne çevirebilmektedir.

 

 • Dikte için dil seçimi yapabilir Örneğin İngilizce konuşan bir doktorun raporunu yazıya dökebilirsiniz..

 

 • Farklı dillerde yapılmış bir Dikteyi dilerseniz Türkçeye yada farklı dillere çevirebilirsiniz. Uygulamamız sizin sözlü tercümanınız olacak size yardımcı olacaktır.

 

 1. Hasta Bilgilerini Tek ekranda Görmek
 • Doktorların hasta yoğunluğundaki iş yükünü hafifletmek için hastanın bütün rapor ve diğer işlemlerini tek pencereden görerek inceleyip karar verebilmelerini sağlıyoruz.

 

 1. Hasta Dosyasına Patoloji İnceleme Resimlerinin Kaydetme

Hastanın Makroskobik veya Mikroskobik incelmelerinde elde eldilen resimleri kayıt dosyasına ekleyebilirsiniz.

 

 1. Hastaya Ek Rapor Girmek

Hasta Onaylandıktan sonra 1 içerisinde onay iptali yapılabilir. Onay süresi 1 saati geçmiş hastalar için yetkiye bağlı olarak ek rapor oluşturabilirsiniz ve hasta ekraporlarını tek ekrandan takip edebilirsiniz.

 

 1. Hasta Arama Filtreleri çeşitliliği

Hastaları Patoloji numarasına göre Tek bir numara yada çok’lu numaraya göre arayabilirsiniz.

Kurum bilgisine gönderen doktor bilgisine göre arayabilirsiniz.

Tarih aralığına göre hasta arayabilirsiniz.

Geç kalınmış hastaları arayabilirsiniz.

Hastayı adına soyadına TCKimlik Numarasına göre arayabilirsiniz.

Girdiğiniz raporlardaki bir kelime yada sözcüğe göre arayabilirsiniz.

Filtreleme sonucu gelen hasta listesini hasta durumuna göre renklendirip durum bilgisini görebilirsiniz.

 

 1. Rapor ve İşlem yetkilendirme

Her bir kullanıcı için işlem yetkileri verebilir hangi kullanıcının sadece kesme hangi kullanıcının sadece gömme yapabileceğini belirleyebilirsiniz. İstediğiniz kullanıcıya birden fazla yetki tanımlayabilirsiniz.

Hangi Kullanıcıların hangi rapor türlerine rapor oluşturma düzenleme ve silme yetkilerinin olacağını belirleyebilirsiniz.