• Bütün laboratuvar cihazlarıyla entegre olabilen sistemimiz laboratuvar cihazlarının kontrol/kalibrasyon sonuçlarını da otomatik alarak değerlendirme, istatistiksel raporlama ve grafiklendirmelerini yapabilmektedir. Bütün otomasyonlarla entegre edilebilir
  • Panik değerlerleri; laboratuvar sorumlusu,Doktor ve Hasta ya mail atılabilir.
  • Çalışılan veya İptal edilen numuneler hasta / test / ünite sayılarını doktor / servis / istem yapılan yer filtresinde istatistiğini alabilirsiniz.
  • Teste bağlı olarak istenilen değerlerler arası yada istenilen değerlerin dışındaki sonuçları listeleyebilirsiniz.
  • Talasemi ve hemogram sonuçlarının cihaz grafiklerini programdan takip edebilirsiniz.
  • Kontrol sonuçlarınızı grafiksel olarak takip edebilirsiniz.
  • Laboratuvar Isı Dolaplarının Isı değerlerini takip edip istatistik ve grafik bilgisi alınabilmektedir.
  • Laboratuvar içi Sarf malzemelerinizin de Stok takibini yapabilmeniz mümkündür.
  • Laboratuvar kullanıcılarının programımız üzerinden mesajlaşmalarını sağlamaktayız.
  • WEB modülümüzle anlaşmalı kurumlarınızın veya hastalarınızın onaylanan sonuçları Web’den pratik olarak takip edebilmesi mümkündür.

Hasta yada anlaşmalı kurumlarınızın cari durumlarını takip edebilirsiniz